#13 Drew Pomeranz

Oakland Athletics2014 Record: 10-5
W-LERASO
1-12.165

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »