#5 Eduardo Escobar

Minnesota Twins2015 Record: 44-39
BAHRRBI
.254429

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »