#5 Eduardo Escobar

Minnesota Twins2016 Record: 39-63
BAHRRBI
.261322

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »