#24 Pedro Alvarez

Baltimore Orioles2016 Record: 46-30
BAHRRBI
.236926
YRTMBAHRRBI
2016BAL.236926
2015PIT.2432777
2014PIT.2311856
2013PIT.23336100
2012PIT.2443085
2011PIT.191419
2010PIT.2561664
TOT7 yrs.236140427

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »